Hilf telecom

T. 020 6420147

Login

Login:

Lidmaatschappen

Als onafhankelijke operator op het gebied van zakelijke telecommunicatie diensten hecht Hilf Telecom veel waarde aan transparantie en samenwerking met derden.

Naast officiële instanties als het Ministerie van Economische zaken (Agentschap NL) en Ministerie van Justitie (CIOT) alswel alle verplichte organen en instanties, zijn wij aangesloten bij een groot aantal uiteenlopende organisaties.

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)
Als toezichthoudende partij ziet de OPTA toe op een ordelijk verloop van de post- en telecommarkt. Hilf Telecom is bij de OPTA geregistreerd als een onderneming die in Nederland actief is op de elektronische communicatiemarkt. http://www.opta.nl

Communications INfrastructure (COIN)
Om porteringsverzoeken van klanten snel en goed af te handelen, hebben de telecomaanbieders een gezamenlijk datacommunicatienetwerk ontwikkeld: COIN (COmmunications INfrastructure). Hilf Telecom is samen met circa 75 andere telecomaanbieders op het netwerk aangesloten. De Vereniging COIN heeft als taak het netwerk namens deze partijen te beheren. Het COIN netwerk maakt het voor de aangesloten telecomaanbieders mogelijk data op een veilige en betrouwbare manier onderling uit te wisselen en op te slaan. http://www.coin.nl

RIPE NCC
Om als Internetprovider te kunnen beschikken over eigen IP-adressen, is het nodig lid te worden van RIPE NCC. Daarmee wordt de provider dan een zogeheten Local Internet Registry (LIR). Naast de uitgifte van IP-adressen en andere nummergegevens beheert het NCC ook een database waarin alle registraties van IP-adressen zijn opgeslagen. http://www.ripe.net