Privacy

Privacy beleid

Hilf Telecom respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel aan Hilf Telecom verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Hilf Telecom garandeert dat de verstrekte informatie niet aan derden ter beschikking wordt gesteld.